Over ons

De Mediaopvoedwijzer is een gezamenlijk product van stichting Mediawijzer en Driestar educatief en is ontwikkeld in samenwerking met lectoraat nieuwe media van Driestar hogeschool en Erdee Media Groep.

Stichting Mediawijzer werd in 2003 opgericht door een aantal initiatiefnemers vanuit de gereformeerde gezindte. Mediawijzer wil een rol vervullen in de discussie over het verantwoord gebruik van nieuwe media. Zij biedt ouders, (groeps)opvoeders, ambtsdragers en alle anderen die met nieuwe media in aanraking komen een helpende hand bij het doordenken van vragen over mediagebruik. Mediawijzer wil bijdragen aan fundamentele bezinning op Bijbels mediagebruik en ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media signaleren en doordenken.

De Mediaopvoedwijzer is ontstaan in samenwerking met het lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs aan Driestar educatief. Het lectoraat heeft tussen 2013 en 2016 een bijdrage geleverd aan het verantwoord en verstandig omgaan met nieuwe media. Het richtte zich op drie terreinen: leraarschap, vorming en leiderschap. Centrale vraag daarbij was steeds: ‘Wat is een verantwoorde plaats voor nieuwe media?’ Voor onderwijsinstellingen ontwikkelde Driestar educatief de Digileerwijzer. Parallel daaraan is deze Mediaopvoedwijzer gemaakt, bedoeld voor opvoeders.

De gegevens van de Mediaopvoedwijzer zullen –na toestemming- anoniem worden opgeslagen en mogelijk onderdeel worden van onderzoek naar mediagebruik door stichting Mediawijzer of Driestar educatief.