Intro

Veel ouders vinden mediaopvoeding moeilijk. Kinderen opvoeden tot wijze mediagebruikers is ook lastig. De Mediaopvoedwijzer wil u daarbij helpen door adviezen te geven die passen bij uw opvoedstijl en uw levensvisie.

Op de volgende pagina's krijgt u stellingen over veertien onderwerpen voorgelegd. Steeds moet u de stelling aanvinken die het beste bij u past. De stellingen gaan over allerlei thema's die met mediaopvoeding te maken hebben: sociaal zijn, tijdsbesteding, concentratie, geloofsbeleving, etc.

Daarna krijgt u bij elk van die thema's adviezen voorgeschoteld. De Mediaopvoedwijzer richt zich daarbij op doorsneesituaties. Daarbij is het algemene advies om het gesprek over mediagebruik te stimuleren en aan de hand daarvan in het gezin samen te komen tot heldere afspraken en het handhaven daarvan.

De adviezen zijn vooral gericht op gezinnen met kinderen die het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs volgen. Niet elk advies zal op elke leeftijdscategorie van toepassing zijn. Bovendien zijn er altijd uitzonderingssituaties denkbaar waarin het noodzakelijk is om (plotseling) strakkere afspraken te maken.
In de adviezen spreken we over ‘uw kind’ en ‘hij’, maar de adviezen hebben uiteraard ook betrekking op dochters.

Begin test